chronische toxiciteittoets

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)chronische toxiciteittoets
Definitie (nl)toets waarin organismen worden blootgesteld aan een relatief kleine hoeveelheid van een stof gedurende een groot deel van de levensduur.
Toelichting (nl)Toets waarbij een stof in een voorgeschreven concentratiereeks in contact wordt gebracht met specifieke organismen om de toxische effecten van de stof op die organismen te beoordelen.
BronNEN 6599 / Ecologische risico-evaluatie van stoffen. Gezondheidsraad, Rapport no. 88/28, Den Haag, 1988.
Label (en)chronical toxity test
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
chronische toxiciteittoetsCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png