stroomribbel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)stroomribbel
Definitie (nl)langwerpige afzetting op de waterbodem die loodrecht op de stroomrichting door stromend water wordt gevormd
Begin geldigheid2016/12/06
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Stroomribbels (Domeinwaarde)Gerelateerdstroomribbel
RDF.jpg
Aquo history.png