amfidroom

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)amfidroom
Definitie (nl)organismen (vaak vissen) die tussen zoet en zeewater migreren gedurende een deel van hun leven, maar niet om zich daar voort te planten.
Toelichting (nl)Hoort bij de groep "diadrome" organismen. Niet te verwarren met "anadroom" en "katadroom".
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
amfidroomCategorie van
amfidroomHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
organisme (Begrip)Heeft onderdeelamfidroom
RDF.jpg
Aquo history.png