Eenheid

 
Wanneer in informatiesystemen en uitwisselbestanden vooraf gedefinieerde lijstjes wenselijk zijn, maakt u gebruik van domeintabellen. De Aquo-domeintabellen zijn beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens in de watersector.


Domeinwaarden

Domeinwaarden vervallen

Domeinwaarden incl. vervallen

Eigenschappen

Id42
VoorkeurslabelEenheid
Definitie (nl)De dimensie van de grootheid waarin een parameter wordt uitgedrukt.

Toelichting:

Zo mogelijk wordt de dimensie in SI-eenheden volgens NEN-norm 1000 uitgedrukt.
Verantwoordelijke organisatieInformatiehuis Water
URL Verantwoordelijke organisatiewww.ihw.nl
URL achtergrondinformatiehttps://acceptatie.aquo.nl/index.php/Speciaal:Redirect/file/Praktijkrichtlijn-domeintabellen-im-metingen.pdf
Is open domeinN
Begin geldigheid10-06-2011 00:00:00
Eind geldigheid01-01-2100 00:00:00
Datum gewijzigd11-03-2020 00:00:00
XSDAquo-domein_eenheid
MetadataCodes, Omschrijving, Dimensie, Omrekenfactor, Groep, Id, Begin geldigheid, Eind geldigheid, Gerelateerd

Categorie van

Gerelateerd


Metadata

Link naar de metabeschrijving van de velden die binnen de domeintabel Eenheid gebruikt worden:

  • Codes (Aquo-code)
  • Omschrijving (Betekenisvolle omschrijving waarin de codes van de onderdelen in vast formaat zijn opgenomen.)
  • Dimensie (Dimensie van de eenheid volgens NEN999:1993, uitgedrukt in de gronddimensies:

L: lengte, met SI grondeenheid meter M: massa, met SI grondeenheid kilogram T: tijd, met SI grondeenheid seconde I: (elektrische) stroom, met SI grondeenheid ampère O: (thermodynamische) temperatuur, met SI grondeenheid kelvin N: hoeveelheid stof, met SI grondeenheid mol aangevuld met: X: aantal, met grondeenheid exemplaar)

Exporteren

Aquo history.png
Search.png
Rdf.jpg
CSV.jpg
JSON.png