parameter

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)parameter
Definitie (nl)een eigenschap van een systeem, medium, organisme of object die kan worden gemeten of bepaald.
Toelichting (nl)Er zijn diverse soorten parameters zoals: -grootheden; chemisch of fysisch zoals “Zuurgraad”, “Massa”,en “Temperatuur”. -grootheden in combinatie met een chemische stof, organisme of object, zoals “Massaconcentratie cadmium”, “Aantal huismussen” of “Volume slib”. -typering; kenmerk met een eigen waardebereik (domein) bijvoorbeeld “Geslacht” of “Kleur”.
BronGWL, aangepast / RWS-A, 1997: Gebruikershandleiding DONAR Deel 9 Gegevensmodel en Coderingen DONAR, november 1994, pag. 6-5. / VROM, 1995: Gegevenswoordenboek milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1 juni 1995, pag. 154.
Label (en)parameter
Label (de)parameter
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
parameterCategorie van
parameterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waardeklasse-indeling (Begrip)Brederparameter
kenmerk (Begrip)Gerelateerdparameter
waarnemingssoort (Begrip)Gerelateerdparameter
RDF.jpg
Aquo history.png