offshore

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)offshore
Definitie (nl)op volle zee plaatsvindend of zeewaarts gericht
Toelichting (nl)ook gebruikt om activiteiten op volle zee aan te duiden bv. gas- en energiewinning als offshore activiteiten
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)aflandig
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
offshoreCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png