drainageput

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)drainageput
Definitie (nl)put voor het verzamelen van drainagewater
Toelichting (nl)vanuit de drainageput wordt het verzamelde water weggepompt, wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het leegzetten van een tank
Begin geldigheid2017/12/20
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
drainageputBreder
drainageputCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Drainageput (Domeinwaarde)Gerelateerddrainageput
RDF.jpg
Aquo history.png