habitat

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)habitat
Definitie (nl)leefgebied van een soort.
Toelichting (nl)Dit is een autecologisch begrip.
BronRingelberg, J., Aquatische oecologie, in het bijzonder van het zoete water. Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht, 1976.
Label (en)habitat
Label (de)habitat
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
habitatCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
behouddoel (Begrip)Brederhabitat
RDF.jpg
Aquo history.png