sulfide

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)sulfide
Definitie (nl)een door opname van twee elektronen negatief geladen zwavelatoom.
Toelichting (nl)bij rapportage wordt altijd dit ion uitgewisseld middels de code S, omdat zwavel in geïoniseerde vorm voorkomt.
AfkortingS2-
BronIDsW (W-1002-0022)
Begin geldigheid2011-09-19
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
sulfideBreder
sulfideCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
sulfide (Domeinwaarde)Gerelateerdsulfide
RDF.jpg
Aquo history.png