auxotroof

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)auxotroof
Definitie (nl)organisme heeft het vermogen verloren om een bepaalde voedingsstof aan te maken en is dan ook afhankelijk van de aanvoer van deze stof van buitenaf om te kunnen groeien.
Toelichting (nl)Bepaalde auxotrofe algen hebben bijvoorbeeld vitaminen nodig van buitenaf om de fotosynthese te kunnen voltrekken.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
auxotroofCategorie van
auxotroofGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
nutriënten (Begrip)Gerelateerdauxotroof
organisme (Begrip)Gerelateerdauxotroof
RDF.jpg
Aquo history.png