marifoon

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)marifoon
Definitie (nl)vHF-radiotelefoon, voor communicatie tussen schepen onderling en tussen schepen en kuststations.
Toelichting (nl)In Nederland is voor het aanwezig hebben en gebruik van een marifoon een zendmachtiging vereist.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
marifoonGerelateerd
marifoonHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basiscertificaat marifonie (Begrip)Gerelateerdmarifoon
automatic transmittor identification system (Begrip)Heeft onderdeelmarifoon
RDF.jpg
Aquo history.png