som levofloxacine en ofloxacine

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som levofloxacine en ofloxacine
Definitie (nl)de somparameter bestaat uit levofloxacine(100986-85-4) en ofloxacine(83380-47-6)
Toelichting (nl)Levofloxacine en Ofloxacine kunnen niet afzonderlijk worden bepaald omdat deze co-elueren op de LC kolom
Begin geldigheid2018/08/17
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som levofloxacine en ofloxacineCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
som levofloxacine en ofloxacine (Domeinwaarde)Gerelateerdsom levofloxacine en ofloxacine
RDF.jpg
Aquo history.png