deining

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)deining
Definitie (nl)restant van een golfveld dat onder invloed van wind elders is opgewekt en nu niet langer door windenergie gevoed wordt. De golfperiode van deining is veel lager dan die van windgolven, de golflengte is veel langer.
Toelichting (nl)De periode ligt tussen de 10 en 33 1/3 seconden. De deiningshoogte wordt in Nederland spectraal bepaald.
Label (en)swell
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
deiningCategorie van
deiningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Gem. richting deining tov ware noorden in spectrale domein (Domeinwaarde)Gerelateerddeining
spectrale deininghoogte (Begrip)Gerelateerddeining
RDF.jpg
Aquo history.png