som 23 organochloorverbindingen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)som 23 organochloorverbindingen
Definitie (nl)somparameter bestaande uit 23 organochloorverbindingen: alfa-hexachloorcyclohexaan (aHCH) (319-84-6), beta-hexachloorcyclohexaan (bHCH) (319-85-7), gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) (cHCH) (58-89-9), delta-hexachloorcyclohexaan (dHCH) (319-86-8), aldrin (aldn) (390-00-2), dieldrin (dieldn) (60-57-1), endrin (endn) (72-20-8), 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan (2,4-DDT) (789-02-6), 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan (4,4-DDT) (50-29-3), 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen (2,4-DDE) (3424-82-6), 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen (4,4-DDE) (72-55-9), 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan (2,4-DDD) (53-19-0), 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan (4,4-DDD) (72-54-8), heptachloor (HpCl) (76-44-8), alfa-endosulfan (aedsfn) (959-98-8), endosulfansulfaat (endsfSO4) (1031-07-8), cis-heptachloorepoxide (cHpClepO) (1024-57-3), trans-heptachloorepoxide (cHpClepO) (28044-83-9), telodrin (teldn) (297-78-9), isodrin (idn) (465-73-6), cis-chloordaan (cCldn) (5103-71-9), trans-chloordaan (tCldn) (5103-74-2), hexachloorbutadieen (HxClbtDen) (87-68-3).
AfkortingsOCB23
BronBbk 1-1-2008, NEN 5720 standaardpakket-variant C1
Begin geldigheid2017/07/25
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
som 23 organochloorverbindingenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png