freatisch water

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)freatisch water
Definitie (nl)het water in de bodem dat als eerste wordt aangetroffen bij graaf- of boorwerkzaamheden
Publieksvriendelijke toelichtingwater dat je het eerst aantreft als je gaat graven of boren
BronUIVO-W
Begin geldigheid2020-01-28
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
freatisch waterCategorie van
freatisch waterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png