consumptief watergebruik

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)consumptief watergebruik
Definitie (nl)water dat gebruikt wordt in de industrie, landbouw en voedselbereiding.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Consumptive water use
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
consumptief watergebruikCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
voor menselijke consumptie bestemd water (Begrip)Gerelateerdconsumptief watergebruik
RDF.jpg
Aquo history.png