cas-nr.

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)cas-nr.
Definitie (nl)een codering van de stof die herkenning mogelijk maakt van identieke stoffen met verschillende handelsnamen.
Toelichting (nl)CAS is een afkorting van Chemical Abstracts Service registry number.
AfkortingCAS
BronVeilig werken bij bemonstering, RWS, 1994
Label (en)Chemistry Abstract Service registry number
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
cas-nr.Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png