huisnummertoevoeging

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)huisnummertoevoeging
Definitie (nl)de numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend
Toelichting (nl)Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast huisnummer en -letter, de brievenbus te vinden. Dit gegevenselement betreft een samenvoeging van de gegevenselementen huisletter en huisnummertoevoeging. Als totale lengte voor deze samenvoeging zijn vier posities aangegeven, terwijl de voornoemde samenvoeging een totale lengte van vijf posities oplevert.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png