huidige (gemeten) capaciteit

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)huidige (gemeten) capaciteit
Definitie (nl)gemeten capaciteit welke per tijdseenheid de verpompte hoeveelheid water weergeeft (m3/h)
Label (en)current (measured) capacity
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2023-07-11
WijzigingsnummerW-2305-0021
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
huidige (gemeten) capaciteitCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png