instandhoudingsdoelstelling

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)instandhoudingsdoelstelling
Definitie (nl)doel zoals geformuleerd in het aanwijzingsbesluit behorende bij een Natura 2000-gebied, waarmee het duurzaam voortbestaan van de desbetreffende soorten en/of habitats omschreven wordt.
BronBPRW
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
instandhoudingsdoelstellingBreder
instandhoudingsdoelstellingCategorie van
instandhoudingsdoelstellingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
behoudopgave (Begrip)Gerelateerdinstandhoudingsdoelstelling
RDF.jpg
Aquo history.png