Eigenschap:Pagename

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
C
boi2023_1.0/doc/classdiagram/assembleren_boi2023  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/grondconstructie_(dijk_dam)_-_detail  +
imwa_sim_22.1/doc/classdiagram/grondconstructie_(dijk_dam)_-_detail  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/immetingen_-_overzicht  +
sikb_14.5/doc/classdiagram/immetingen_-_overzicht  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/imwa_watersysteem_(kern)_-_overzicht  +
imwa_sim_22.1/doc/classdiagram/imwa_watersysteem_(kern)_-_overzicht  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/imwa_kern_-_overzicht  +
imwa_sim_22.1/doc/classdiagram/imwa_kern_-_overzicht  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/imwa-normen_-_detail  +
imwa_sim_22.1/doc/classdiagram/imwa-normen_-_detail  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/keringen_xsd_-_detail  +
imwa_sim_22.1/doc/classdiagram/keringen_xsd_-_detail  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/kunstwerken_-_detail  +
imwa_sim_22.1/doc/classdiagram/kunstwerken_-_detail  +
pre_aquo_1.0/doc/classdiagram/logisch_model_assembleren_boi2023  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/mapping_inspire_-_detail  +
imwa_sim_22.1/doc/classdiagram/mapping_inspire_-_detail  +
imwa_sim_1.0/doc/classdiagram/oppervlaktewater_-_detail  +
imwa_sim_22.1/doc/classdiagram/oppervlaktewater_-_detail  +