Eigenschap:Modified

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
C
2020-09-09T19:31:07  +
2021-10-25T16:02:36  +
2020-03-05T15:23:57  +
2021-10-25T16:02:58  +
2020-03-05T15:23:59  +
2021-10-25T16:02:58  +
2020-03-05T15:23:59  +
2021-10-25T16:02:58  +
2020-03-05T15:23:59  +
2021-10-25T16:02:58  +
2020-03-05T15:23:59  +
2021-10-25T16:02:58  +
2020-03-05T15:23:59  +
2021-10-25T16:02:58  +
2020-03-05T15:23:59  +
2021-10-25T16:02:58  +
2020-09-07T16:57:35  +
2021-10-25T16:02:58  +