Eigenschap:Formal-name

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
C
class_CodelijstenAquoDS_AandrijvingPomp  +
class_CodelijstenAquoDS_AandrijvingPomp  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanduiding_naamgebruik  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanduiding_naamgebruik  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanslag_type  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanslag_type  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanvoereenheid_soorten  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanvoereenheid_soorten  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanvoergebied_soorten  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanvoergebied_soorten  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanwezig_afwezig_onbekend  +
class_CodelijstenAquoDS_Aanwezig_afwezig_onbekend  +
class_CodelijstenAquoDS_Academische_titel  +
class_CodelijstenAquoDS_Academische_titel  +
class_CodelijstenAquoDS_Adellijke_titel_of_predikaat  +
class_CodelijstenAquoDS_Adellijke_titel_of_predikaat  +
class_CodelijstenAquoDS_Afleveringspunt_soorten  +
class_CodelijstenAquoDS_Afleveringspunt_soorten  +
class_CodelijstenAquoDS_Afrastering_soorten  +
class_CodelijstenAquoDS_Afrastering_soorten  +