Eigenschap:Display-name

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
C
Codelijsten AquoDS::AandrijvingPomp  +
Codelijsten AquoDS::AandrijvingPomp  +
Codelijsten AquoDS::Aanduiding_naamgebruik  +
Codelijsten AquoDS::Aanduiding_naamgebruik  +
Codelijsten AquoDS::Aanslag_type  +
Codelijsten AquoDS::Aanslag_type  +
Codelijsten AquoDS::Aanvoereenheid_soorten  +
Codelijsten AquoDS::Aanvoereenheid_soorten  +
Codelijsten AquoDS::Aanvoergebied_soorten  +
Codelijsten AquoDS::Aanvoergebied_soorten  +
Codelijsten AquoDS::Aanwezig_afwezig_onbekend  +
Codelijsten AquoDS::Aanwezig_afwezig_onbekend  +
Codelijsten AquoDS::Academische_titel  +
Codelijsten AquoDS::Academische_titel  +
Codelijsten AquoDS::Adellijke_titel_of_predikaat  +
Codelijsten AquoDS::Adellijke_titel_of_predikaat  +
Codelijsten AquoDS::Afleveringspunt_soorten  +
Codelijsten AquoDS::Afleveringspunt_soorten  +
Codelijsten AquoDS::Afrastering_soorten  +
Codelijsten AquoDS::Afrastering_soorten  +