Eigenschap:DEFINITIE

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
BAG identificatie van een nummeraanduiding. Indien dit veld niet gevuld is, zijn de bijbehorende gegevens niet-authentieke BAG gegevens. Alleen als de BAGidentificatie gevuld is, kan hierop teruggemeld worden. Identificatie is vastgelegd als GGGGTTNNNNNNNNNN waarbij GGGG =gemeentecode, TT = objecttypecode, NNNNNNNNNN = binnen een gemeente uniek tiencijferig nummer.  +
O90 van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt (maat voor de maaswijdte).  +
O90 van het geotextiel dat direct op de ondergrond van klei of zand ligt (maat voor de maaswijdte).  +
Een aanduiding voor de energiebron/voorziening waarmee/waardoor het object wordt aangedreven.  +
Een aanduiding voor de energiebron/voorziening waarmee/waardoor het object wordt aangedreven.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Aantal doorstroomopeningen in het kunstwerk.  +
Het aantal openingen in een flexibele waterkering.  +
Het aantal openingen in een flexibele waterkering.  +
Organisatie die de accreditatie heeft verleend voor de monstername. Domeintabel: Certificeringscode, groep: AccreditatieOrganisatie  +
accreditatieOrganisatie - In de algemene praktijk kunnen aan 1 analyse echter diverse certificeringen hangen (Sterlab, RvA, OVAM, Frankrijk, Duitsland –deelstaat x, y etc..) Daarom moet aangegeven kunnen worden door welke organisatie de accreditatie is verleend. Domeintabel: Certificeringscode, groep: AccreditatieOrganisatie  +
geaccrediteerdJN - Geeft aan of het resultaat geaccrediteerd is.  +