Eigenschap:Created

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
C
2020-03-30T13:43:30  +
2020-03-30T13:43:30  +
2020-03-05T15:23:57  +
2020-03-05T15:23:57  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-03-05T15:23:59  +
2020-09-07T16:46:42  +
2020-09-07T16:46:42  +