Eigenschap:Alias

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
E
https://www.opengeospatial.org/standards/citygml  +
https://www.citygmlwiki.org/  +
http://www.bro.nl/conceptual-schemas/ISO19107  +
http://www.bro.nl/conceptual-schemas/ISO19107  +
http://www.bro.nl/conceptual-schemas/ISO19107  +
http://www.bro.nl/conceptual-schemas/ISO19107  +
http://www.bro.nl/conceptual-schemas/ISO19107  +
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo  +
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo  +
http://www.geonovum.nl/conceptual-schemas/bgt-imgeo  +
http://www.geonovum.nl/conceptual-schemas/MIM11  +
http://www.geonovum.nl/conceptual-schemas/MIM11  +
http://www.geonovum.nl/conceptual-schemas/MIM11  +
http://www.geonovum.nl/conceptual-schemas/MIM11  +
http://www.geonovum.nl/conceptual-schemas/MIM11  +
http://www.bro.nl/conceptual-schemas/nen3610/1.0/  +
http://www.geonovum.nl/conceptual-schemas/NEN3610  +
O
Doorstroomopening  +
Doorstroomopening  +
GeotechnischProfiel  +